24hrs RECEPTION DESK: +359893616571

Езерата около Дуранкулак и Шабла

Activity Info

Activities Description

Природният резерват Дуранкулашко езеро е еднa от най-запазените влажни крайбрежни зони на България с международно значение за опазването на повече от 260 ендемични, редки и застрашени растения и животни.

Езерото е включено в Рамсарската Конвенция за влажните зони с международно значение и по-специално като местообитание на водолюбиви птици. Като част от Шабленския езерен комплекс, който е най-голямото зимовище на червеногуши гъски в света и е една от най-важните зони за зимуването на белочелите гъски в Европа, Дуранкулашкото езеро е хабитат и на най-многочислената популация на белоока потапница по българското черноморие, а също така и на единствената запазена полулация на диви шарани в България.

В зеления образователен център можете да разгледате част от находките в региона, да наблюдавате в реално време влажните зони в езерата и да се запознаете с биоразвитието им. Има възможност и за разходка по еко пътеката, където се наблюдават множеството птици, които често летят на големи ята.

A great destination for an outing with kids. For more information, please call +359 893 501 354.