Politica de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal

în „Kaliakria Property Management” EOOD

Noi, „Kaliakria Property Management” EOOD
suntem conștienți de importanța protejării datelor cu caracter personal ale clienților și partenerilor noștri, străduindu-ne să menținem politici și practici bune care să asigure protecția maximă a datelor dumneavoastră cu caracter personal prelucrate în timpul și/sau cu ocazia prestării de servicii turistice de bază și/sau suplimentare pe cazare si masa, precum si alte servicii prestate pe site in hotelurile administrate de noi.

Această politică de confidențialitate se bazează pe cerințele Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și privind anularea Directivei 95/46/CE („Regulamentul (UE) 2016/679”).

Toate modificările și completările la Politica de confidențialitate vor fi aplicate după publicarea conținutului său actual, accesibil prin intermediul site-ului nostru web:

www.kaliakria.com

Politica de confidențialitate este aplicabilă datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă sunteți persoană fizică sau reprezentantul unei persoane juridice care utilizează sau dorește să utilizeze serviciile oferite în complexurile hoteliere administrate de către compania „Kaliakria Property Management” EOOD, inclusiv cele oferite online. printr-o platformă specializată pe site-ul nostru, inclusiv prin intermediul rețelelor sociale.

  1. Cine prelucrează și este responsabil pentru datele dumneavoastră cu caracter personal:

„Kaliakria Property Management” EOOD („noi”) este societatea comercială înregistrată în Registrul Comerțului de la Agenția de Înregistrare cu EIK 200514740, care colectează, prelucrează și stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în condițiile prezentei Politici și a legislației aplicabile a Uniunii Europene. Uniunea și Republica Moldova.

„Kaliakria Property Management” EOOD este administrator de date cu caracter personal în sensul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și Legea privind protecția datelor cu caracter personal.

Pentru toate întrebările legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ne puteți contacta la adresa noastră: satul Topola, Grădinile Kaliakria, bloc 4, apartament 81 sau la următoarele date de contact

www.kaliakria.com

email: hotel@kaliakria.com;

  1. Ce date, în ce scopuri și pe ce bază legală procesăm:

2.1 În funcție de obiectivele și temeiurile specifice, „Kaliakria Property Management” EOOD prelucrează datele indicate mai jos în mod independent sau în combinație între ele, și anume.

A) Date furnizate de dvs., necesare pentru identificarea și îndeplinirea rezervărilor efectuate de dvs. și confirmate pentru unul dintre Hotelurile noastre, cum ar fi:

trei nume, telefon și/sau adresa de e-mail pentru a vă contacta, sau o persoană de contact indicată de dvs., data și ora de check-in și plecare, copii și vârstele acestora;
datele colectate atunci când plata ne este efectuată – numărul cardului de credit sau debit, contul bancar și alte informații colectate și procesate în legătură cu plata prin transfer bancar, debit direct sau prin Kaliakria Property Management Post-Terminal ” Ltd.;

datele din contul dumneavoastră pentru a accesa platforma noastră de rezervări online – nume de utilizator, istoric de rezervări și plăți;

date despre serviciile pe care le utilizați și informațiile obținute prin intermediul acestora despre destinațiile preferate, hotelurile și serviciile oferite de noi;

alte date pe care ni le furnizați în legătură cu serviciile deja utilizate sau despre preferințele dumneavoastră pentru hotelurile noastre.

B) Date furnizate de dumneavoastră și stocate de „Kaliakria Property Management” EOOD în procesul de furnizare a serviciilor de cazare la fața locului în fiecare hotel, ale căror date sunt colectate, prelucrate și stocate în conformitate cu cerințele de reglementare în vigoare privind ținerea unui registru a turiștilor cazați de la persoane angajate în afaceri hoteliere și anume:

numele persoanei; numărul de securitate socială /pentru cetățenii bulgari/ sau LNCH /pentru cetățenii străini cu permis de ședere în Bulgaria/, sau data nașterii /în toate celelalte cazuri/; gen; naţionalitate; Numărul cărții de identitate/documentul național de identitate valabil, țara care a emis actul național,

C) Altele:

Date digitale – înregistrări video. Acestea sunt datele colectate prin sistemele de supraveghere video utilizate de „Kaliakria Property Management” EOOD în toate locurile accesibile publicului din fiecare dintre hotelurile noastre (hol, recepție, restaurant, lobby bar, sală de sport, coridoare, scări, intrări), cu scopul securitatea, monitorizarea, controlul si protectia ordinii publice.

Adresa IP atunci când vizitați site-ul nostru web/platforma de rezervare online,

Date în legătură cu o reclamație făcută cu privire la un serviciu turistic furnizat de noi și utilizat de dumneavoastră;

informații despre tipul și conținutul rezervării dvs. și orice alte informații legate de aceasta, inclusiv e-mailuri, scrisori, solicitări, solicitări, plângeri, reclamații și alte feedback pe care le primim de la dvs.;

2.2. Scopuri și temeiuri legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal:

O bază principală pentru prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal este executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau luarea de măsuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui astfel de contract. În același timp, prelucrarea anumitor date cu caracter personal este necesară pentru a respecta obligațiile legale ale companiei în temeiul Legii turismului, Legii de stare civilă, Legea contabilității și alte reglementări aplicabile, precum și pentru a proteja interesele legitime ale operatorului sau o terță parte, cum ar fi:

A) Prelucrăm și stocăm datele cu caracter personal care sunt minim necesare și obligatorii din punct de vedere legal în scopul furnizării serviciilor turistice de cazare și masă, precum și pentru toate celelalte servicii furnizate la fața locului în hotelurile noastre, cum ar fi:

Identificarea clientului atunci când: efectuarea, modificarea și anularea unei rezervări, precum și la furnizarea de servicii turistice pentru cazare și masă, precum și toate celelalte servicii prestate la fața locului în hotelurile noastre. Identificarea clienților se realizează prin toate canalele comerciale și de comunicare – la recepția din Hoteluri prin furnizarea unui act de identitate, telefonic, pe platforma noastră online printr-un formular electronic de contact, prin e-mail etc.;

Actualizarea datelor dumneavoastră personale sau a informațiilor despre serviciile din Hotelurile noastre conform solicitării dumneavoastră de corectare/modificare a datelor/serviciilor;

Gestionarea și răspunsul la reclamațiile/interogările/reclamațiile clienților. Corectări ale sumelor datorate pentru rezervările deja efectuate pentru cazare și masă, dacă există un motiv pentru aceasta;

B) În îndeplinirea obligațiilor sale legale, „Kaliakria Property Management” EOOD prelucrează datele dumneavoastră în următoarele scopuri:

Furnizarea de informații către Ministerul de Interne, municipalitatea competentă pentru localizarea hotelului, Comisia pentru Protecția Consumatorului și Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, în legătură cu îndeplinirea obligațiilor noastre ca hotelier, decurgând din acte juridice actuale în acest domeniu;

prelucrarea datelor dumneavoastră în facturi emise pe numele dumneavoastră în alte scopuri compatibile cu scopul inițial al colectării acestora

Efectuarea controlului fiscal și al asigurărilor de către autoritățile competente ale statului;

Furnizarea de informații instanței și terților în cadrul procedurilor în fața unei instanțe, pentru a-și proteja interesele legitime, inclusiv încasarea creanțelor de la clienți prin hotărâre judecătorească;

C) „Kaliakria Property Management” EOOD prelucrează, de asemenea, datele dumneavoastră în scopurile următoarelor noastre interese legitime:

în scopuri de marketing direct – trimiterea de oferte care conțin informații despre ofertele noastre curente, promoții și reduceri pentru cazare în hotelurile noastre și/sau modificări ale condițiilor celor deja utilizate;

pentru a vă include numele, fotografiile, videoclipurile și alte date în broșuri publicitare, site web etc. publicațiile „Kaliakria Property Management” EOOD ca urmare a participării dumneavoastră la evenimente de grup și activități organizate de noi în hotelurile noastre (dansuri, activități sportive și alte divertisment).

pentru a proteja, exercita sau păstra drepturile legale, confidențialitatea, siguranța sau proprietatea administratorului, utilizatorilor serviciilor administratorului și membrilor publicului;

Categorii de terți care accesează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal: În legătură cu desfășurarea activităților noastre și cu îndeplinirea angajamentelor noastre contractuale față de clienții noștri, furnizăm datele dumneavoastră următoarelor grupuri de „destinatari”, și anume:

persoanei vizate – ori de câte ori își exercită acest drept;
a utilizatorilor/clientilor la care se refera datele;

a partenerilor de afaceri – în scopul îndeplinirii rezervărilor dumneavoastră: agenți de turism și reprezentanți în Bulgaria și în străinătate, companii de transport și companii aeriene, furnizori ai turismului principal și suplimentar relevant.

servicii și alți subcontractanți cu care am încheiat contracte;

furnizori de servicii de plată pentru plata online cu carduri de credit

companiile de asigurări la declararea unui eveniment de asigurare cu un turist cazat în hotelurile noastre;

Companii IT care susțin sisteme informatice, site-ul companiei noastre, software și platforme de gestionare a rezervărilor clienților noștri etc.;
a organismelor publice (Ministerul Afacerilor Interne, municipiul, ANR, Comisia pentru Protecția Consumatorului, Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, organele judiciare și alte organe de control);
Alți administratori de date cu caracter personal cărora „Kaliakria Property Management” EOOD le furnizează datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul legal și/sau pe baza unui contract semnat bilateral.

Poate fi necesar – prin lege, în cazul unui litigiu juridic și/sau la cererea autorităților publice

Și autoritățile guvernamentale din sau în afara țării dvs. de reședință și pentru securitatea națională, aplicarea legii sau alte chestiuni de importanță publică, vă dezvăluim informațiile personale atunci când o astfel de dezvăluire este necesară sau adecvată.

De asemenea, putem dezvălui informații despre dumneavoastră dacă stabilim că o astfel de dezvăluire este justificată

Și este necesar pentru a aplica termenii și condițiile companiei noastre sau pentru a ne proteja activitățile, interesele legitime și drepturile și interesele legitime ale altor utilizatori. În plus, în cazul unei reorganizări, fuziuni sau vânzări, putem transfera orice și toată baza de date colectată către terțul cesionar aplicabil.

  1. Cât timp sunt stocate datele dumneavoastră cu caracter personal? Securitate:

Durata de stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal depinde de scopurile de prelucrare pentru care au fost colectate:

Datele dumneavoastră personale, prelucrate în scopul furnizării și prestării de servicii turistice pentru cazare și masă în Hotelurile noastre, sunt stocate pe o perioadă de până la 3 (trei) ani, începând de la data plecării dumneavoastră din hotel, precum și până la soluționarea definitivă a tuturor relațiilor financiare dintre părți, cu respectarea termenelor stabilite legal, atunci când există;

Datele cu caracter personal prelucrate în scopul emiterii documentelor contabile/financiare pentru implementarea controlului fiscal și al asigurărilor, precum și dar fără a se limita la – facturile, avizele de debit, creditele, sunt stocate cel puțin 3 (trei) ani, cu excepția cazului în care este cazul. legislația prevede un termen mai lung.

Imagine (Înregistrare video) – până la 30 de zile de la crearea înregistrării.

Stocarea datelor cu caracter personal pe perioade mai lungi este posibilă pentru a proteja interesele legale ale „Kaliakria Property Management” EOOD, precum și până la expirarea termenului de prescripție relevant pentru a proteja împotriva posibilelor revendicări ale clienților în legătură cu implementarea/încetarea. a serviciilor turistice prestate pentru cazare si masa in hotelurile noastre, precum si pe o perioada mai lunga in cazul unui litigiu care a aparut deja – documentele se pastreaza pana la solutionarea definitiva a acesteia cu o hotarare judecatoreasca/arbitrabila efectiva.

În calitate de Administrator al datelor cu caracter personal – „Kaliakria Property Management” EOOD are grija cuvenită și ia măsurile administrative, tehnice și fizice relevante cerute de reglementări, precum și cele legate de personal/instruire, conștientizare etc./, pentru pentru a proteja informațiile cu care dispune, inclusiv protecția datelor cu caracter personal ale clienților săi împotriva pierderii, furtului și utilizării neautorizate, dezvăluirii, modificării și a oricăror alte forme ilegale de prelucrare. Avem garanții fizice, electronice și procedurale care respectă obligațiile noastre legale de salvgardare

a datelor cu caracter personal și pe care le menținem în conformitate cu realizările tehnologice moderne.

Suntem responsabili pentru protecția datelor cu caracter personal ale clientului, care ne-au devenit cunoscute cu ocazia desfășurării activității noastre de hotelier și la prestarea serviciilor turistice pe care le oferim, specificate în subiectul Termenilor și condițiilor generale și a prezentei Politici. , cu excepția cazurilor de forță majoră, eveniment accidental sau acțiuni rău intenționate ale terților, precum și în cazurile în care clientul însuși a pus aceste informații la dispoziția terților.

  1. Supraveghere video

Zonele comune ale fiecăruia dintre hotelurile noastre sunt supuse supravegherii video non-stop, care se realizează prin camere de securitate staționare amplasate în locurile relevante.

Supravegherea video se realizează cu scopul de a proteja, exercita sau păstra drepturile legale, integritatea, siguranța sau proprietatea administratorului, angajaților și/sau contractorilor săi, precum și pentru a asigura siguranța, integritatea și securitatea oaspeților hotelului și a membrilor publicul.

Supravegherea video este organizată și supravegheată de angajați ai administratorului, special instruiți în protecția datelor.

Înregistrările sunt stocate pe servere video pe o perioadă de 30 de zile, cu excepția cazului de încălcare înregistrată a drepturilor administratorului, turiștilor sau terților, caz în care termenul de păstrare a înregistrărilor poate fi prelungit în funcție de nevoile specifice.

Aveți dreptul de a solicita o revizuire a înregistrărilor dacă pretindeți o încălcare a drepturilor care se referă la dumneavoastră sau la o persoană pentru care exercitați supravegherea, iar cererea dumneavoastră va fi luată în considerare în perioadele de timp prevăzute în secțiunea 6 a acestei politici.

Compania poate refuza să ia în considerare solicitările care sunt nerezonabil de repetitive, necesită efort tehnic disproporționat sau amenință confidențialitatea altor utilizatori.

Care sunt drepturile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către „Kaliakria Property Management” EOOD și ce acțiuni ar trebui să întreprindeți pentru a le exercita:

Dreptul de acces la datele care il privesc – clientul are dreptul in orice moment de a ne solicita confirmarea daca sunt prelucrate date care il privesc, informatii despre scopurile acestei prelucrari, despre categoriile de date si despre destinatarii sau categoriile a destinatarilor, cărora le sunt dezvăluite datele;

Dreptul de a corecta și actualiza datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când acestea sunt inexacte sau incomplete având în vedere scopurile prelucrării lor;

Dreptul la ștergere (dreptul „de a fi uitat”) atunci când datele sale sunt prelucrate ilegal sau fără motiv (scopul inițial pentru care au fost colectate și prelucrate a fost îndeplinit, perioada de stocare a expirat (inclusiv termenul de prescripție), consimțământ la prelucrare, v-ați opus prelucrării acestora etc.), nu există niciun alt motiv pentru prelucrarea acestora sau legislația națională sau europeană o impune;

Dreptul la restricționarea prelucrării – în cazul unui litigiu juridic între „Kaliakria Property Management” EOOD și persoană fizică până la soluționarea acesteia și/sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea pretențiilor legale; în cazul în care prelucrarea este ilegală, dar persoana vizată nu dorește ca datele cu caracter personal să fie șterse, ci solicită în schimb restricționarea utilizării acestora; în cazul în care vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal pe perioada verificării valabilității acestora;
Dreptul la portabilitatea datelor – persoana vizată are dreptul de a ne solicita să transferăm datele sale cu caracter personal într-un format care poate fi citit de mașină către un alt operator indicat în mod explicit de acesta, fără piedici;

Obligația de a notifica la corectarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau la restricționarea prelucrării – clientul are dreptul de a ne solicita să notificăm terților cărora le-au fost dezvăluite datele cu caracter personal despre orice ștergere, corectare sau blocare a acestor date, cu excepția cazului în care cazuri, când acest lucru este imposibil sau implică eforturi excesive pentru „Kaliakria Property Management” EOOD.

Dreptul de a fi notificat cu privire la o încălcare a securității datelor cu caracter personal – în cazurile în care încălcarea securității datelor este de natură să creeze un risc ridicat pentru drepturile
libertăţile persoanelor fizice. Nu suntem obligați să vă anunțăm dacă: am luat măsuri de protecție tehnice și organizatorice adecvate cu privire la datele afectate de încălcarea securității și dacă ulterior am luat măsuri care să ne asigurăm că încălcarea nu va avea ca rezultat un risc ridicat pentru dvs. drepturi și dacă notificarea ar necesita un efort disproporționat.

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal – în orice moment și din motive legate de situația specifică a persoanei, cu condiția să nu existe temeiuri juridice convingătoare pentru prelucrare care să prevaleze asupra intereselor, drepturilor și libertăților subiectului de date sau proces legal.

Atunci când datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, Utilizatorul are dreptul în orice moment de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care îl privesc pentru acest tip de marketing, care include crearea de profiluri în măsura în care are legătură cu marketingul direct. Cel mai târziu la momentul primului contact cu utilizatorul, acesta este informat în mod expres despre existența dreptului de opoziție descris mai sus, care îi este furnizat prin notificare în mod clar și separat de orice alte informații.

Dreptul la protecție juridică și administrativă – dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, dreptul la protecție juridică efectivă față de o autoritate de supraveghere, dreptul la protecție juridică efectivă față de un administrator sau procesator de date cu caracter personal; dreptul la despăgubiri pentru daunele suferite.

Procedura de exercitare a drepturilor: Vă puteți exercita toate drepturile privind protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal prin formularele atașate acestei Politici, pe care le puteți descărca aici. Desigur, aceste formulare nu sunt obligatorii și vă puteți face cererile în orice formă care conține o declarație în acest sens și vă identifică ca proprietar al datelor.

„Kaliakria Property Management” EOOD examinează și decide cu privire la solicitarea Utilizatorului în conformitate cu cerințele legislației aplicabile în cel mai scurt timp posibil și în toate cazurile în termen de 1/una/ lună de la primirea cererii. Dacă este necesar, acest termen poate fi prelungit cu încă 2/două/ luni, având în vedere complexitatea și numărul de cereri. „Kaliakria Property Management” EOOD informează utilizatorul cu privire la orice astfel de prelungire în termen de o lună de la primirea cererii, indicând motivele întârzierii.

Detalii despre autoritatea de supraveghere:

COMISIA PENTRU PROTECȚIA DATELOR PERSONALE /KZLD/, Sofia 1592, B-dul „Prof. Tsvetan Lazarov” Nr. 2, telefon: 02/91-53-518, fax: 02/91-53-525, e-mail: kzld@cpdp.bg
www.cpdp.bg
Puteți refuza să furnizați date personale către „Kaliakria Property Management” EOOD și care sunt consecințele acestui lucru?

Pentru a îndeplini rezervarea pe care ați făcut-o și pentru a vă oferi serviciile de cazare solicitate de dumneavoastră în hotelurile noastre, avem nevoie de anumite date, care sunt determinate normativ de legislația în vigoare în Republica Bulgaria.

Nefurnizarea elementelor specificate la punctul 2.1. datele personale împiedică „Kaliakria Property Management” EOOD să accepte rezervarea dumneavoastră și, în consecință, să vă furnizeze serviciile solicitate la fața locului în hotelurile noastre.

Politica noastră privind cookie-urile

„Kaliakria Property Management” EOOD folosește așa-numitele „cookies” (Cookies) pe site-ul său www.kaliakria.com, care sunt importante pentru funcționarea sa corectă. Vizitând site-ul nostru, acceptați utilizarea cookie-urilor.

Tipuri de cookie-uri pe care le folosim:

Cookie-uri obligatorii – aceste cookie-uri sunt necesare pentru funcționarea corectă a site-ului. De exemplu, cu aceste cookie-uri vă arătăm informațiile de pe site-ul nostru, fotografii, videoclipuri etc., precum și ajutăm motorul de căutare să funcționeze corect, astfel încât să nu fie nevoie să introduceți aceleași informații pe pagini diferite. Aceste cookie-uri sunt temporare și sunt șterse atunci când închideți browserul.

Cookie-uri analitice – datorită acestor cookie-uri, monitorizăm traficul de pe site-ul nostru și putem analiza cât de ușor lucrează utilizatorii noștri cu acesta (cookie-uri Google Analytics). Aceste cookie-uri nu ne oferă nicio informație despre datele dumneavoastră personale. Acestea ne arată ce pagini ale site-ului nostru au fost vizualizate, dacă site-ul nostru a fost accesat prin intermediul unui dispozitiv mobil sau desktop și alte date anonime.

Setările cookie-urilor pe care le primiți de pe site-ul nostru pot fi făcute în browserul pe care îl utilizați. Vă rugăm să rețineți că, dacă restricționați anumite tipuri de cookie-uri, este posibil ca site-ul nostru să nu funcționeze complet corect și este posibil să nu puteți utiliza funcționalitățile sale complete.

MODIFICĂRI LA POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

„Kaliakria Property Management” EOOD are dreptul, atunci când circumstanțele o impun, să actualizeze, să modifice și să completeze unilateral politica de protecție a datelor cu caracter personal în orice moment în viitor. Orice adăugare sau modificare la această Politică va fi publicată pe site-ul Companiei www.kaliakria.com și/sau va fi pusă la dispoziție la cerere clientului.

Această politică a fost actualizată ultima dată la 21.05.2018.

Бонус при директно резервиране

Bonus de rezervare directă